No Finish Line 2021

We help those who need it the most

MiddleCap.help is a foundation of the MiddleCap Group investment and real estate holding structure.

We support children

Children are the future. Supporting their rights and positions in society is our priority.

Read more

We support health

Health is the basis everything. Therefore, we make efforts and spend funds to support it in society.

Read more

We support art

Art is identity. It is our duty and pleasure to seek its support.

Read more

News

  • zdravie

Nadácia MiddleCap Help darovala seniorom v …

MiddleCap Help vznikla v počiatkoch koronavírusovej pandémie, kedy vyčlenila 500 000 eur na pomoc …

Read more

  • umenie
  • zdravie

Iniciatíva MiddleCap Help spojila traumatológov a …

MiddleCap Help pokračuje v realizácii podporného programu spojeného s koronavírusom na Slovensku. …

Read more

  • zdravie
  • deti

MiddleCap vyčleňuje pol milióna eur na boj s …

NÚDCH v Bratislave dostane pre lekárov až 40 000 ochranných rúšok, 3000 ochranných okuliarov, 3000 …

Read more