No Finish Line

Charitatívny beh na podporu medzinárodných práv
detí a ich ochrana pred hrozbami dnešnej doby.

Pri zrode charitatívneho behu NO FINISH LINE stála v roku 1999 Monacká obchodná komora s cieľom podporiť myšlienku vyhlásenia 20. novembra za univerzálny medzinárodný deň práv dieťaťa.

Princíp je jednoduchý a prístupný pre všetkých: je to o behu alebo chôdzi počas piatich dní. Každý zabehnutý alebo odchodený kilometer predstavuje 1 €.

Originalita konceptu spočíva v tom, že táto charitatívna udalosť je naozaj otvorená pre všetkých a v každom veku, ponúka veľkú slobodu účasti jednotlivcov ale aj tímov. 

Základnou myšlienkou behu je podporiť projekty na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii v dôsledku zdravotných problémov, vojnových konfliktov, chorôb, nedostatku pitnej vody, hygieny, hladomoru, a ďalších ťažkostí a katastrof. 


Prvého Slovenského ročníka sa zúčastnilo viac ako 2500 bežcov a podarilo sa odbehať 36 059€. Cieľom bolo prispieť na Terapeutické ihrisko Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Minulý ročník bol vzhľadom na aktuálnu situáciu presunutý do online priestoru.
No Finish Line 2020 sa zúčastnilo 1375 bežcov, ktorí spolu odbehli alebo odchodili 26 007 km. Spoločne vybehali 26 007 €, ktoré sa rozdelili medzi tri subjekty. OZ Nádej detí, ktoré sa stará o Centrum pre rodiny a deti v Bernolákove, získalo vďaka svojim podporovateľom 7 001 €. OZ Pons, ktoré využije prostriedky na organizovanie denného letného integračného tábora, dostalo 7 697 €. Až 11 299 kilometrov zabehli bežci pre projekt #nerozlúčiteľní, ktorý zastrešuje Slovenský paraolympijský výbor. Jeho cieľom je vyhľadávať a podporovať mladé športové talenty medzi zdravotne znevýhodnenými deťmi a pomôcť tak búrať bariéry, s ktorými sa stretávajú v živote.

Podrobnosti o projekte

Kedy bude ďalší No Finish Line?

Termín projektu

13.-17.10.2021

Máte podobný nápad?

Miroslav Výboh, Predseda dozornej rady Nadácie MiddleCap.help
Už keď som prvýkrát videl No Finish Line v Monaku a v Oslo, mal som v hlave myšlienku priniesť tento charitatívny beh na Slovensko.

Máte aj vy dobrý nápad, ktorý môžeme podporiť?

Požiadajte o našu podporu

Žiadosť o podporu