Wichtige Dokumente

Podklady k žiadostiam

Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnuť (pdf; 11,2 KB)

Príloha k všeobecným obchodným podmienkam

Stiahnuť (pdf; 11,2 KB)

Formulár – vzor vyplnenej žiadosti o podporu

Stiahnuť (docx; 11,41 KB)

Podklady k žiadostiam

Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnuť (pdf; 11,2 KB)

Príloha k všeobecným obchodným podmienkam

Stiahnuť (pdf; 11,2 KB)

Formulár – vzor vyplnenej žiadosti o podporu

Stiahnuť (docx; 11,41 KB)